M O D E R N I   D Ā R Z A   R I S I N Ā J U M I
 

Kad dzīve ir tik piepildīta un aktīva, mums ne vienmēr ir laiks iekārtot māju un vidi sev apkārt tā, kā mēs to patiešām vēlētos. Un rūpēties par to. Taču prieks par dārzu vai ziediem un augiem pildītu terasi ir neaprakstāms. To zinu un esmu piedzīvojusi arī es, Baiba, let it bloom koncepta radītāja. Un es esmu izveidojusi savu sapņu dārzu. Ar vislabākā profesionāļa palīdzību no mana vīra Anša Birznieka, Galantus Gardens dibinātāja, puses. Dārzs ir kļuvis par manu sirdslietu, tāpat kā dalīšanās pieredzē par baudpilnu un skaistu tā radīšanas procesu. Tāpēc ir šis projekts, kurā es ar lielisku profesionāļu komandu palīdzu mūsdienu aktīvajai sievietei un ikvienam veidot savu izsmalcināto moderno dārzu, lai to beidzot baudītu. Neatņemot prieku darboties pašam, un – darīt to viegli un pārliecinoši! No let it bloom puses – viss, kas šim procesam vajadzīgs. Dārza skice, produkti, gatavas augu kolekcijas, kompozīcijas, video pamācības, workshops, atbalsts. 

Lai Jums – vienkārša un priekpilna dārza radīšana!


In our lives, we don't always have time to create the house and environment around us the way we really want to. And take care of it. But the joy of a garden or a terrace filled with flowers and plants is indescribable. I know that. And I have created my dream garden with the best help and inspiration from my husband Ansis Birznieks, founder of Galantus Gardens. The garden has become my heart's desire, as has sharing the experience of the enjoyable and beautiful process of creating it. That is why this project was born in which now I with a great team of professionals help a modern active woman and everyone to create their own sophisticated modern garden. With their own hands, easily and with joy! From let it bloom we offer everything you would need. Garden sketch, products, ready-made plant collections, compositions, video tutorials, workshops, professional support, inspiration.

When you find something you like or have a question, just write to us in the Contact section. And do not worry, payment is not required at the time of ordering! If you are not really sure or feel confused about the offer, we will be happy to help you. Just indicate your question for your order in the comments and we will contact you and find the best solution together.

So you can create your dream garden!0

Pirkumu grozs